Nasze certyfikaty

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

CENTRUM OKULISTYKI OKO-MED

Pragniemy zaspokajać potrzeby naszych pacjentów oraz innych stron zainteresowanych, oferując klientom usługi medyczne na wysokim poziomie.

Głównym celem Centrum Okulistyki OKO-MED jest spełnianie wymagań i oczekiwań pacjentów oraz zgodność działań z wymaganiami zewnętrznymi.

Nasze usługi realizowane są ze szczególną troską o wysoką ich jakość, zdrowie pracowników i środowisko naturalne.

Dążymy do wzrostu zaufania i zadowolenia naszych pacjentów przy pełnym zaangażowaniu wszystkich całego personelu.

Skuteczną realizację Polityki naszej placówki uzyskujemy poprzez:

§ utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10

§ funkcjonowanie Centrum w ramach obowiązujących przepisów prawnych,

§ realizację usług zgodnie z jakością oczekiwaną przez Klienta oraz z rosnącymi
ich wymaganiami,

§ minimalizację kosztów z jednoczesnym wyborem dostawców gwarantujących materiały
i usługi o wymaganej jakości,

§ dążenie do terminowej i rzetelnej realizacji usług,

§ badanie i analizowanie satysfakcji Klientów w celu minimalizowania skarg i reklamacji,

§ stałe doskonalenie komunikacji z pacjentem i zainteresowanymi stronami,

§ podnoszenie kompetencji personelu i zaangażowanie ich w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania.

Utrzymując i doskonaląc system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10 potwierdzam wiarygodność podejmowanych przez nas działań ukierunkowanych na zadowolenie pacjentów.

Zarząd OKO-MED zapewnia zasoby i środki niezbędne do realizacji powyższej polityki.

Dyrektor

Centrum Okulistyki OKO-MED

Rejestracja

+ 48 84 638 35 25

Godziny rejestracji

poniedziałek, wtorek, czwartek od 10.00 do 18.00

środa od 12.00 do 18.00

piątek od 8.00 do 18.00

sobota od 9.00 do 12.00

E-mail

rejestracja@oko-med.pl

Centrum Okulistyki Oko-Med

ul. Polna 9A
22-400 Zamość